Return to view details about Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i aportacions a la cohesió social Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i aportacions a la cohesió social (PDF) Download Download PDF