Return to view details about Estudi del canal de glicerol AQP7 i de l’adipoquina ZAG en l’àmbit de l’obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós Estudi del canal de glicerol AQP7 i de l’adipoquina ZAG en l’àmbit de l’obesitat, la diabetis tipus 2 (PDF) Download Download PDF