Return to view details about Les muralles de Tarragona Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II AC - XX DC) Les muralles de Tarragona Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II AC - XX DC).pdf Download Download PDF