Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i aportacions a la cohesió social

Authors

Ángel Belzunegui Eraso

Synopsis

La recerca que presentem vol oferir coneixement rigorós sobre l’aportació que el conjunt de les entitats socials de l’Església Catòlica fan a la cohesió de la nostra societat, vol millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i vol posar de relleu possibles mesures a desenvolupar per mantenir o enfortir aquesta activitat. Tot això tenint present que és una part molt important (tot i que no quantificada) de la nostra societat civil més o menys organitzada la que persegueixen l’objectiu de fer una transformació social (per garantir els drets i la justícia social) a partir de la inspiració en l’Evangeli.

Cover for Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i aportacions a la cohesió social
Published
November 14, 2016

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-509-4
Date of first publication (11)
2016