Recerca

11 Titles

En aquesta col·lecció hi tenen cabuda totes aquelles obres que són fruit del treball documental i de recerca. S’hi troben títols tant d’autors individuals com de grups d’estudi, relacionats amb tots els àmbits de coneixement científic de la Universitat Rovira i Virgili.

All Books

53

El Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac

Daniel Piñol-Alabart, Coral Cuadrada
October 5, 2022
44

Bombs over Biscay, Barcelona and Dresden (1937-1945): From the Spanish Civil War to the Second World War

Joan Maria  Thomàs; Jon Irazabal Agirre, Ramon Arnabat Mata
January 15, 2020
41

Polítiques memorials, fronteres i turisme de memòria

Ramon Arnabat Mata, Montserrat Duch Plana
January 14, 2020