Atenea

5 Titles
 Atenea

La col·lecció Atenea està especialitzada en estudis de dones, gènere i feminismes i té una clara voluntat interdisciplinària. Està dirigida per Montserrat Duch i vol aprofundir en la memòria col·lectiva, conrear la perspectiva crítica de la realitat, avançar en el reconeixement de les diferències, i apostar per la igualtat entre les persones. Coeditada amb Arola Editors. Col·lecció inclosa a Directory of Open Access Books.

Direcció: Montserrat Duch Plana (Universitat Rovira i Virgili)
Consell Editorial: Ana Bringas (Universitat de Vigo), Laura Guidi (Universitat de Nàpols), Mónica Moreno (Universitat d'Alacant), Montserrat Palau (Universitat Rovira i Virgili), Maja Zovko (Universitat de Zadar) i Mary Nash (Universitat de Barcelona)
Secretaria: Meritxell Ferré

Normes de presentació d'originals  
Convocatòria i formularis per a la presentació d'originals  
Condicions d'edició · Política d'accés obert i arxivament
Model d'informe de lectura