Quaderns de Dret Ambiental

3 Titles

La col·lecció Quaderns de Dret Ambiental és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Vila-seca i del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat (Dret Ambiental, Immigració i Govern Local) de la Universitat Rovira i Virgili amb l’objectiu de fomentar la recerca entre els joves titulats en els estudis de Dret Ambiental d’aquesta Universitat, publicant el millor treball d’investigació de cadascuna de les promocions.