Patrimoni Literari

7 Titles

La col·lecció està especialitzada en patrimoni literari, entès en un sentit ampli, que comprèn tant l’obra literària com tot allò que hi està relacionat, des de l’escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels textos i la gestió. Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis que en aquest camp es generen i preveu la incorporació al seu catàleg d’estudis generals de literatura i de teoria literària, no necessàriament centrats en l’univers lingüístic català.

Política editorial - Direcció i Comitè Editorial  
Normes de presentació - Procés de selecció d'originals  - Model d'informe

Correu-e: patrimoniliterari@urv.cat 
Col·lecció amb el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica CEA-APQ
Col·lecció inclosa a Directory of Open Access Books