Rossend Arús i Arderiu. Teatre complet I: 1865-1873

Authors

Rossend Arús i Arderiu
Magí Sunyer Molné

Synopsis

Aquest primer volum compta amb un llarg estudi introductori –més de seixanta pàgines– de Magí Sunyer Molné, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili en què estudia el conjunt representatiu del teatre menys conegut del Vuit-cents català, la de les societats d’aficionats i la que divertia el públic menestral i obrer. S’han de subratllar la dimensió del teatre polític de Rossend Arús i, sobretot, la importància superior dels seus drames realistes contemporanis i en prosa, en l’escriptura dels quals va ser pioner.

Compra el llibre en paper

Cover for Rossend Arús i Arderiu. Teatre complet I: 1865-1873
Published
December 2, 2019
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-823-1 (URV)
Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-84-9168-380-3 (EUB); 978-84-9156-262-7 (AB)
Date of first publication (11)
2019