Rossend Arús i Arderiu. Teatre complet II: 1874-1877

Authors

Rossend Arús i Arderiu
Magí Sunyer Molné

Synopsis

L'edició del teatre complet de Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), dramaturg popular, republicà, catalanista, lliurepensador i maçó, posa a l'abast del públic i dels professionals del teatre el total de més de cinquanta peces dramàtiques d'aquest dramaturg, que constitueix la col·lecció més extensa de teatre vuitcentista a l'abast del lector actual.

Compra el llibre en paper

***

TAULA DE CONTINGUTS
La Caritat
Los pastorets
¡A dos rals l’entrada!
¡Via fora, sometent!
Una casa en Chamberí
Fausto 
L’adoració dels tres Reis
La llanterna màgica 
Los quatre pecats 
Robinson II 
Lo barber del rentamans 
L’home de la dida 
¡Cornellà, un minut!
Jo 
La Ventafocs

Cover for Rossend Arús i Arderiu. Teatre complet II: 1874-1877
Published
June 22, 2020
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-855-2
Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-84-9168-522-7 (EUB); 978-84-9156-262-7 (AB)
Date of first publication (11)
2020