La col·lectivització agrària a l’Alt Camp (1936–1939)

Authors

Antoni Gavaldà

Synopsis

Aquest llibre presenta un dels xocs més colpidors i crus de la guerra d'Espanya quant a transformació economicosocial: el fenomen col·lectivista agrari. La col·lectivització consistí a treballar terres pròpies i sobretot incautades, en format comunitari. Una part aborda les diatribes dels sindicats i partits que hi donaren suport o no, i una segona analitza poble a poble de l'Alt Camp la temàtica agrària del període i com s'organitzà i es descabdellà aquesta col·lectivització, quant a la vessant organitzativa i operativa.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 22, 2016

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-414-1

Date of first publication (11)

2016