El treball cooperatiu: Una estratègia per ensenyar i aprendre des de les ciències socials

Authors

Antoni Gavaldà; Josep Maria Pons-Altés; Víctor Grau; Joan Callarisa; Jacint Torrents

Synopsis

Aquest llibre aporta reflexions teoricopràctiques per tal de treballar les ciències socials a les escoles a partir de la cooperació, i assolir un aprenentatge més eficaç. S’hi mostra com s’actua a través de tècniques cooperatives per aconseguir que tots els alumnes, en grup, avancin cap a la comprensió dels sabers, segons les seves possibilitats. Per fer-ho possible, el text se sustenta en els valors cooperatius i s’hi prima el diàleg, la negociació i l’argumentació com a eixos essencials per conformar una formació lliure, crítica i democràtica, necessària per la vida en societat.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 23, 2017

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-514-8

Date of first publication (11)

2017