Mecànica i teoria de mecanismes

Authors

Cristina Urbina

Synopsis

Estàtica, Cinemàtica i Dinàmica de Màquines i Mecanismes són part fonamental del coneixement de l’Enginyer Industrial. Sovint, aquestes matèries no es troben recopilades en un sol volum, encara que se solen impartir juntes. En aquesta recopilació d’exercicis fonamentals de Mecànica i teoria de Mecanismes, l’alumne d’Enginyeria podrà trobar 207 exercicis, dels quals, i com a principal novetat, 93 estan solucionats mitjançant el programa de simulació de Mecanismes d’un grau de llibertat WinMecCR.

* * * 

Índex

Bloc 1. Equilibri de mecanismes
Tema 1. Equilibri del sòlid rígid al pla i a l’espai
Tema 2. Equilibri en màquines i mecanismes
Tema 3. Adherència i frec en màquines i mecanismes

Bloc 2. Cinemàtica de mecanismes plans
Tema 4. Graus de llibertat i anàlisis de la posició
Tema 5. Velocitats
Tema 6. Acceleracions

Bloc 3. Dinàmica
Tema 7. Equilibri d’Alembert. Potències virtuals
Tema 8. Reducció dinàmica de sistemes mecànics d’un grau de llibertat

Bloc 4. Disseny de lleves
Tema 9. Disseny de lleves

Downloads

Download data is not yet available.

Published

March 13, 2017

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-505-6

Date of first publication (11)

2017