La internacionalizació, cosa de tots: Exemples de bones pràctiques a la Universitat Rovira i Virgili

Authors

Mar Gutiérrez-Colón Plana

Synopsis

En aquest llibre trobareu les pràctiques dutes a terme a la Universitat Rovira i Virgili per afavorir-ne la internacionalització. Aquest ha estat un dels seus objectius centrals des de la seva creació ara fa 25 anys i ho ha de seguir sent amb caràcter permanent. La internacionalització constitueix uns dels vectors directors de tota universitat, l’element imprescindible que permet a les universitats mantenir-se en permanent diàleg amb les institucions d’arreu, vincular-se a l’avantguarda del coneixement, captar talent i transmetre coneixement.

* * *

Comprehensive internationalisation at the URV. Examples of good practices at the Universitat Rovira i Virgili
This book describes the practices implemented at the Universitat Rovira i Virgili to promote the university's internationalisation. This has been one of the URV's central objectives since it was created 25 years ago and will continue to be in the future. Internationalisation is one of the driving vectors behind all universities, the crucial element that allows them to be in constant dialogue with other institutions around the world, to stay at the cutting edge of knowledge, to recruit talent and to transmit knowledge. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

La internacionalizació, cosa de tots (PDF)

Published

April 25, 2017

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-512-4

Date of first publication (11)

2007