La postveritat i la manca de reflexió, una nova realitat del segle XXI? VII Congrés Català de Sociologia & V Congrés de Joves sociòlegs/sociòlogues

Authors

Diversos Autors

Synopsis

Les societats actuals estem immerses en una era de transformacions profundes a escala mundial. En aquest panorama canviant i accelerat, la imaginació sociològica, en el sentit de Wright Mills, és imprescindible. La teoria i recerca sociològiques són l’eina clau per a la comprensió dels processos socials i la mirada crítica de les nostres societats. Els últims anys han estat marcats per una sèrie de canvis inesperats i de successives crisis que ens plantegen nous reptes. La societat catalana forma part d’aquesta globalitat i d’aquestes transformacions i no és aliena a aquests canvis, ans al contrari, ha constituït un panorama social i polític que esdevé de gran interès per a la comunitat internacional, científica i social. La sociologia pot ajudar a explicar, entendre i encarar aquests reptes i interrogants socials que tenim al davant, tant a nivell global com local, a través de la seva reflexió, mètode i anàlisis especialitzades.

El VII Congrés Català de Sociologia pretén ser un punt de trobada per als investigador/es dels diferents àmbits de recerca del nostre país. Us convidem a participar en el congrés presentant les vostres recerques actuals i participar en el debat i reflexió conjunta en el marc d’aquestes jornades. Els interessats podeu enviar propostes de comunicacions sobre qüestions vinculades a la recerca sociològica.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

June 6, 2017

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-611-4

Date of first publication (11)

2017