Identitat, literatura i dret

Authors

Magí Sunyer

Synopsis

Aquest volum reuneix les aportacions a les Terceres Jornades de la Càtedra Josep Anton Baixeras, celebrades la tardor de 2016, en què van participar els professors Antoni Jordà Fernández, Pompeu Casanovas i Joan Cuscó Clarasó. El títol «Identitat, Literatura i Dret» resumeix els interessos intel·lectuals de Josep Anton Baixeras, tal com es fa palès en un discurs seu contra la pena de mort, pronunciat al senat espanyol, del qual Isabel Baixeras Delclòs fa una anàlisi que clou el llibre.

* * * 

ÍNDEX

Pròleg, Montserrat Corretger

El Dret català en la Història de Catalunya, Antoni Jordà Fernández

Sobre els discursos múltipes de la identitat, Pompeu Casanovas

De Dalí a Gaudí: La construcció de la identitat artística a Catalunya, Joan Cuscó i Clarasó

El discurs abolicionista de l’Entesa dels Catalans. La intervenció de Josep Anton Baixeras al Senat el 28 de desembre de 1977, Isabel Baixeras Delclòs

Intervenció de Josep Anton Baixeras al Senat el 28 de desembre de 1977, Josep Anton Baixeras Sastre 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

November 13, 2017

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-639-8

Date of first publication (11)

2017