Història de la literatura popular catalana

Authors

Carme Oriol Carazo
Emili Samper Prunera

Synopsis

La literatura popular, entesa en el sentit que en anglès es dóna al terme «folk literature», representa com a mínim la meitat de la literatura que es produeix en una cultura. Tanmateix, sovint no som prou conscients de la importància que té ni de l’espai que ocupa en les nostres vides. El present llibre pren com a objecte d’estudi aquesta branca del folklore, que es coneix també amb les denominacions de literatura tradicional, literatura oral, literatura oral popular i etnopoètica, depenent de la tradició seguida al llarg de la història d’aquests estudis. Més concretament, el llibre se centra en l’estudi de la història de la literatura popular catalana i té per objectiu explicar la importància que ha tingut en el passat i encara té avui dia aquesta branca del saber en tots els territoris de parla catalana: Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, el Carxe, la Franja d’Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i l’Alguer. El llibre és una obra col·lectiva en la qual hi han participat setze investigadors de diverses universitats i centres de recerca. En el marc d’aquesta col·laboració, s’han estudiat els autors, les obres, les institucions i els projectes que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament de la literatura popular en cadascun d’aquests territoris des dels inicis del sorgiment del folklore com a ciència, a mitjans del segle XIX, fins a l’actualitat.

Compra el llibre en paper

***

Taula de continguts
Introducció (Carme Oriol)
I. Catalunya (Emili Samper, Montserrat Palau, Josefina Roma, Laura Villalba, Carme Oriol, Josep Temporal, Mònica Sales)
II. Illes Balears (Jaume Guiscafrè, Caterina Valriu)
III. País Valencià i el Carxe (Vicent Vidal, Joan Borja)
IV. Franja d’Aragó (Hèctor Moret, Artur Quintana)
V. Andorra (Isabel de la Parte)
VI. Catalunya del Nord (Martine Berthelot)
VII. L’Alguer (August Bover)
Bibliografia

Biografia dels curadors

Cita l'obra: Oriol Carazo, Carme; Samper Prunera, Emili (eds.) (2018): Història de la literatura popular catalana. Patrimoni Literari, 2. Alacant/Palma/Tarragona: Publicacions de la Universitat d'Alacant/Edicions de la Universitat de les Illes Balears/Publicacions Universitat Rovira i Virgili. 604 pàgines [+]

* * * 

emili-samper-300x170.jpg

Ressenyes i comentaris

Revista Caramella, Albert Oliva
Revista Sonograma, Carme Miró
Boletín de Literatura Oral, Miriam Pimentel García
Afers: fulls de recerca i pensament,  Víctor Labrado
Serra d'Or, Carme Rubio
Ausa, Xavier Roviró
Temps de Franja, Carles Sancho
Llengua i literatura, M. Magdalena Gelabert i Miró
Estudis de literatura oral popular, Francesc Gisbert Muñoz
Llegendarium 
Caràcters,  M. Magdalena Gelabert i Miró
eHumanista, Josep Marqués Meseguer
Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, Alexandre Bataller
Estudis Romànics, Gemma Lluch

Downloads

Download data is not yet available.

Published

February 18, 2018

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-668-8 (paper); 978-84-8424-669-5 (PDF)

Date of first publication (11)

2018