Medicina, màgia i religió

Authors

W. H. R. Rivers
Àngel Martínez Hernáez
Chris Scott-Tennent

Synopsis

Medicina, màgia i religió és un text fundacional de l’antropologia mèdica que indaga sobre el vincle –gairebé indissoluble en moltes cultures– entre aquestes tres institucions socials.

A partir de les seves dades etnogràfiques sobre les cultures de Melanèsia i d’altres obtingudes d’informes antropològics, l’autor ens endinsa en la diversitat de concepcions etiològiques i diagnòstiques de les malalties i en la naturalesa social i simbòlica de l’art de guarir.

Medicine, magic and religion

Medicine, magic and religion is a foundational text in medical anthropology that investigates the almost unbreakable link in many cultures between these three social institutions.

Using ethnographic data on the cultures of Melanesia and other data from anthropological reports, the author immerses us in a plethora of etiological and diagnostic perceptions of illnesses and in the social and symbolic nature of the art of healing.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

* * *

SUMARI

Pròleg a l’edició catalana, Àngel Martínez Hernáez 
Pròleg, G. Elliot Smith 
Nota a la segona edició, G.E.S.

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

Índex onomàstic

Downloads

Download data is not yet available.

Published

June 20, 2014

Details about the available publication format: Medicina, màgia i religió

Medicina, màgia i religió

ISBN-13 (15)

978-84-693-7662-1

Date of first publication (11)

2010

Physical Dimensions

14,8cm x 21cm

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-84-693-7662-1

Date of first publication (11)

2010