Viticultura, desigualtat i conflicte agrari: La lluita per la terra a la Catalunya vitícola, 1900-1936

Authors

Raimon Soler-Becerro

Synopsis

Aquest llibre aborda les causes de l’anomenat plet dels rabassaires en el període clau de la seva història, el primer terç del segle xx, a partir de l’anàlisi del desenvolupament de la vitivinicultura, de l’estructura de la propietat i de les característiques de les famílies pageses a la regió vinícola del Penedès, principal focus del moviment en aquest període. L’obra explica com des de l’acció col·lectiva es va afrontar la situació crítica de la vitivinicultura mitjançant l’acció sindical, el cooperativisme i la política.

Compra el llibre en paper

* * * 

Ressenyes i comentaris

Història agrària, Jordi Pomés
Investigaciones de Historia Económica, Belén Moreno Claverías

* * * 

SUMARI

I. Introducció. Un conflicte de les comarques vitícoles?
II. Els problemes de la vitivinicultura durant el primer terç del segle xx. Un factor exogen per a la mobilització pagesa
III. Viticultura i propietat de la terra al Penedès durant el primer terç del segle xx
IV. Gran propietat i gestió del patrimoni
V. Els conreadors familiars: condicions i característiques de l’explotació familiar pagesa
VI. L’acció col·lectiva: organització i repertori d’un moviment social
VII. Un moviment social republicà. Els rabassaires i la política formal
Conclusions
Fonts i bibliografia
Annexos 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

March 29, 2019

Details about the available publication format: Annexos

Annexos

Date of first publication (11)

2019