La població de Tarragona al segle XVII

Authors

Roser Lozano Díaz

Synopsis

L’autora porta a terme una anàlisi ben acurada dels diferents elements del sistema demogràfic: nupcialitat, fecunditat, natalitat, mortalitat. Estudia tant els moviments de llarga durada com els factors diferencials. El resultat del seu treball palesa que Tarragona, com en general les ciutats de l’època preindustrial, eren grans centres de mortalitat, i que el seu limitat creixement demogràfic es basava en la immigració. Els corrents migratoris constituiren un factor positiu en l’evolució demogràfica de Tarragona al llarg del segle XVII. Les diferents procedències dels emigrants són precisades amb cura: gent provinent de l’interior de Catalunya, persones d’altres territoris de la península Ibèrica, i els procedents de les terres del regne de França.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

June 6, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-773-9

Date of first publication (11)

2019