La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme

Authors

Imma Farré i Vilalta

Synopsis

Amb La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme posem a l’abast del lector un estudi de conjunt de la creació i de la crítica literàries desenvolupades pel setmanari i l’editorial, amb l’objectiu de definir clarament quines aportacions concretes ofereix aquesta plataforma cultural en la conjuntura de la segona etapa del modernisme, i així bandejar definitivament aquells materials divulgatius i erudits que fins al moment n’han ofert una lectura parcial o esbiaixada.

Compra el llibre en paper

* * *

Taula de continguts
Introducció
1. La creació i la crítica literàries
2. Recepció i encaix de l’herència literària del segle XIX
3. L’eclecticisme literari, emblema de la modernitat contemporània
4. Consideracions finals
5. Referències bibliogràfiques

Biografia de l'autora

Cita l'obra: Farré i Vilalta, Imma (2019): La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme. Patrimoni Literari, 3. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili. 426 pàgines [+]

***

Ressenyes i comentaris
Els Marges, 122, Martí Sahuquet Bonfill 
Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, Estrella Correcher
Estudis Romànics, Lluís Quintana Trias
Llengua&Literatura, Josep Camps Arbós
Anuari Verdaguer, 28, Irene Muñoz i Pairet

Downloads

Download data is not yet available.

Published

June 19, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-732-6 (paper); 978-84-8424-733-3 (PDF)

Date of first publication (11)

2019