Pels camins de la psicoanàlisi: Escrits d’Inés Tomàs

Authors

Inés Tomàs

Synopsis

Pels camins de la psicoanàlisi és el resultat de la compilació de trenta-cinc textos d’Inés Tomàs, publicats entre 1991 i 2018, que il·lustren l’itinerari professional d’aquesta professora de la URV. La curiositat intel·lectual de la Dra. Tomàs fou insaciable, i es va traduir en un mestratge sobre art i pintura, literatura, cinema, psicomotricitat, teràpies naturals i —evidentment— teoria psicoanalítica en sentit ampli, que és i serà recordat per tothom qui en va poder gaudir. Els cursos, seminaris, conferències, debats i sessions de cinefòrum que impartia, caracteritzats per una extraordinària vitalitat, eren preparats meticulosament i dictats amb un entusiasme contagiós. Aquest llibre és, precisament, una bona mostra de la profunditat de l’obra, pensament i personalitat de l’autora.

Comprar el llibre en paper

* * * 

ÍNDEX

Pròleg, Joan Prat

I. (Primers) escrits sobre psicoanàlisi (1991–1996)
Presentación, Fernando Barreneche 
Orígenes del psicoanálisis. De la sugestión hipnótica a la asociación libre de ideas
Soy un hombre de pasiones…
Reflexiones en torno a la depresión, Fernando Barreneche, Inés Tomàs
La demanda en análisis
Inicios de la concepción de la locura como enfermedad mental: la primera psiquiatría clásica
El psicoanálisis
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de la American Psychiatric Association

II. Psicoanàlisi i educació (1994–2001)
Presentació , Mireia Batet, Sílvia Borràs, Cristina Griñón, Carles A. Montserrat, Ana Cris Menéndez
Reflexions educatives. L’educació de l’educador
Reflexions educatives. Qüestions dels estudiants d’EGB sobre la sexualitat
Reflexions educatives. Factors emocionals i aprenentatge
Reflexions educatives. La inhibició intel·lectual i les seves manifestacions a l’escola: una il·lustració clínica M.ª Dolores Hierro, Inés Tomás
Jugar en la sesión: ¿repetir o elaborar?,  Inés Tomàs, M.ª Dolores Hierro
Reflexions educatives. La Nora no parla

III. projectes col·lectius: estrès, Alzheimer, Rorschach (1993–1997)
Presentación,  Conchita Cartil, Núria Vázquez
Psicodiagnóstico de Rorschach en urgencias ,  M.ª Dolores Hierro, Inés Tomàs, Cori Camps
Estrés y ansiedad en una unidad de urgencias hospitalaria , Misericòrdia Camps, Conchita Cartil, M.ª Dolores Hierro, Javier Moriones, Inés Tomàs
Resumen de la tesis doctoral. Diferencias individuales frente al estrés en una unidad de urgencias hospitalarias: una aproximación psicodinámica
Investigación en torno a las variables psicológicas que intervienen en el fracaso de la demencia degenerativa primaria de tipo Alzhéimer,  M.ª Dolores Hierro, Inés Tomàs

IV. Psicomotricitat (1992–2017)
Presentación, Cori Camps, Lola García
Manifestaciones de la transferencia en la intervención psicomotriz, Cori Camps, Inés Tomàs
Dar-se cuenta: la supervisión en los grupos de formación personal, Inés Tomàs, Lola García, Cori Camps
La formación personal: ¿un instrumento terapéutico?
El proceso de transformación y su representación simbólica

V. Històries de vida, mètode biogràfic (2003–2012)
Presentació, Joan Prat
Les llacunes de la memòria: «biografia i psicoanàlisi»
Identidad personal y sentido que el individuo otorga a la existencia 
I… Aixó és la meva vida. Relats biogràfics i societat
Mitología griega y psicoanálisis
Recordar para olvidar

VI. Teràpies naturals i Flors de Bach (2006–2012)
Presentació,  Joan Prat
Les teràpies naturals
La terapia floral del doctor Bach

VII. Estudis de cas (1989–2017)
Presentación , Nicolás Barnés
Paloma. La construcción del yo en una paciente aquejada de parálisis cerebral
Retrato psicológico de Elisabeth de Austria-Hungría
Alba y su silencio

VIII. Final de camí: una segona tesi d'Humanitats (2014–2017)
Presentació, Antonio Salcedo
Preproyecto de tesis doctoral: «Síntoma y sublimación en la expresión artística» 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

October 21, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-756-2

Date of first publication (11)

2019