El puerto de Tarraco en época romana (siglos II aC – III dC): Fuentes, historiografía y arqueología

Authors

Patricia Terrado Ortuño

Synopsis

L'estudi del port de Tarraco de forma monogràfica és un dels temes pendents en les recerques de la ciutat. Si bé és cert que molts treballs han aprofundit en aquesta temàtica des de diferents perspectives – arqueologia, fonts clàssiques o història -, queda pendent encara una posada en conjunt de tota aquesta informació. Aquesta obra de Patricia Terrado Ortuño pretén realitzar un estudi diacrònic i interdisciplinari del port de Tarraco en època tardorrepublicana i altimperial que permeti observar l'evolució del port romà i comprendre el seu ús, fisonomia i activitats.

Fitxa del llibre a la web del Port de Tarragona

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 28, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-120279-3-8

Date of first publication (11)

2019