Història de la Conca de Barberà: Cultura tradicional i popular

Authors

Joan Fuguet
Carme Plaza

Synopsis

Aquest llibre està organitzat el llibre en tres grans apartats, aparentment dispersos, però que tenen com a línia argumental les diferents expressions culturals de pertinença a una comunitat, articulades en diferents camps: les festes, la vida associativa i la llengua. En el primer apartat, dedicat a les festes, es comença per les tradicionals que segueixen el cicle de l’any, des de Nadal a les Festes Majors, de les celebracions consuetudinàries de pobles, com els aplecs i romiatges a les més recents que, tanmateix, han adquirir el caràcter tradicional tot i ser de nova creació, com, per exemple, la Festa de la Llegenda de Sant Jordi. El segon apartat està dedicat a la vida associativa, ja que s'entén que la cultura popular s’articula a través de la vida social. Els jocs, els balls i les orquestres, els grups de teatre d’aficionats són manifestacions que defineixen i alhora cohesionen els pobles. El tercer apartat està dedicat a la llengua. Tots sabem que la llengua és el principal factor de cohesió i d’identitat d’una comunitat. Serveix per comunicar-nos, per saber qui som, quin és el el nostre entorn, i ens permet transmetre uns coneixements i una visió dels mon a través de contes, rondalles i llegendes. No creiem en una separació llengua oral i llengua escrita, ni en la dicotomia literatura tradicional / literatura culta; ans al contrari, ambdues es retroalimenten. Per aquest motiu, s'ha introduït un apartat sobre la literatura escrita per autors de la Conca des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

October 16, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-853-8

Date of first publication (11)

2020