Polítiques d’inserció sociolaboral: Espanya – Dinamarca – Països Baixos – Suècia – Gran Bretanya – Alemanya – França – Canadà

Authors

Immaculada Rosell Morales
Ángel Belzunegui Eraso

Synopsis

En el present informe es presenta una anàlisi de les estratègies sociolaborals adreçades a les persones amb discapacitat en perspectiva comparada. És per això que hem seleccionat una sèrie de països dels quals s’ha recollit informació sobre les polítiques que posen en marxa específicament adreçades a l’objectiu de millorar els nivells d’ocupabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat. La selecció dels països respon fonamentalment al criteri de representativitat d’aquests països dins del que s’anomenen els models d’estat del benestar.

Compra el llibre en paper

***

Índex

1. Introducció
2. Definició conceptual de la discapacitat intel·lectual i models existents per al seu abordatge
3. Marc normatiu (internacional i europeu) per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat
4. Polítiques per a la inclusió sociolaboral a Europa
5. Models d’activació laboral de persones amb discapacitat
6. Dades de la situació socioeconòmica i del mercat laboral de les persones amb discapacitat a Europa
7. Metodologies d’inserció laboral
8. La inserció sociolaboral a Europa
9. Anàlisi de models d’inserció sociolaboral
10. Taula comparativa dels models d’inserció sociolaboral
11. Conclusions
12. Bibliografia
13. Annexos 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 7, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-887-3

Date of first publication (11)

2020