Mètodes experimentals en enginyeria mecànica : Pràctiques de laboratori

Authors

Francisco Huera-Huarte

Synopsis

La matèria pretén que l’estudiant assoleixi els coneixements mínims que un graduat en enginyeria mecànica ha de tenir per tal de poder entendre i realitzar assaigs i experiments bàsics. Les experiències de laboratori que aquí es presenten complementen els coneixements teòrics assolits en altres assignatures, en particular a Dinàmica de Sistemes Mecànics. S’estudien les bases del tractament digital del senyal en els dominis temporal i freqüencial, el procés del mostreig i la conversió analògica-digital, el calibratge de sensors i finalment aplicacions bàsiques en el camp de les vibracions mecàniques.

Compra el llibre en paper

Downloads

Download data is not yet available.

Published

May 3, 2022

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-959-7

Date of first publication (11)

2022