De re vinaria: Estudi diacrònic del conreu de la vinya, la producció de vi i el seu consum durant l’antiguitat al nord-est de la península Ibèrica (segles VII a. n. e. – VIII d. n. e.)

Authors

Antoni Corrales Soberino

Synopsis

El llibre que el lector té ara a les mans és una síntesi sobre mil anys de cultura vinària a la Mediterrània occidental. Representa una aportació necessària per entendre com es van formar les cultures dels nostres avantpassats ibèrics i llatins, amb l'anàlisi detallada d'un bon nombre d'evidències arqueològiques que coneixem de jaciments i la seva cultura material. Es tracta d'un llibre de lectura amena, però alhora erudit i extens, elaborat a partir d'una acurada selecció de les fonts escrites i exemples arqueològics de la producció vinària dels ibers, romans i tardoromans a les comarques de l'actual Catalunya.

Compra el llibre en paper

***

TAULA
Pròleg
Introducció
Objectius i justificació
Antecedents: viticultura i producció de vi en època ibèrica (segles VII a. n. e. – III a. n e.)
Bloc 1. Viticultura i producció de vi en època republicana i alt-imperial I. Inicis de la viticultura romana a la península Ibèrica II. El conreu de la vinya en època romana alt-imperial
Bloc 2: Viticultura i producció de vi en època baix-imperial i visigòtica
Conclusions
Bibliografia

Downloads

Download data is not yet available.

Published

July 2, 2022

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-953-5

Date of first publication (11)

2022