Acció comunicativa i fet religiós a la premsa escrita

Authors

Meritxell Roselló Alfonso

Synopsis

El nucli d’aquesta tesi consisteix en una anàlisi crítica del tractament informatiu del fet religiós per part de la premsa escrita de major difusió al nostre país. S’inscriu en una inquietud més àmplia i comunament compartida d’enteniment transcultural i concòrdia, de convivència reeixida, en condicions de fluxos migratoris, complexitat social i difícil legitimació, no solament política sinó inclús de l’àmbit jurídic mateix que la sosté.

Podeu consultar els annexos de l'obra en l'enllaç següent.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

July 6, 2022

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-1365-015-9

Date of first publication (11)

2022