El Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac

Authors

Daniel Piñol-Alabart
Coral Cuadrada

Synopsis

Els capbreus medievals i moderns s’han estudiat com a font històrica, font filològica, font lingüística, font lexicogràfica, font onomàstica, font antroponímica, font toponímica, font tipològica, font fiscal, font metodològica, font jurídica i font serial. Emprant-los com a fonament, s’han dut a terme estudis de feudalisme, règim senyorial, renda feudal, crisi, economia, societat, pagesia, propietat agrària, Església, paisatge, masos, urbanisme, arquitectura i sistema defensiu. Però no s’han utilitzat com a base d’aplicació de font d’arxiu per a les humanitats digitals. Aquest llibre, fruit d’un projecte en equip, n’és un exemple pioner: comprèn l’estudi històric, els plantejaments propis de la paleografia i codicologia per a la transcripció del manuscrit, l’edició digital i la geolocalització del capbreu materialitzada en un mapa interactiu.

Compra el llibre en paper

***

SUMARI

El Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac (1354 i 1424) , Coral Cuadrada

El Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac. Un estudi des de la diplomàtica i la paleografia, Daniel Piñol-Alabart

Transcripció del Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac, Coral Cuadrada i Daniel Piñol-Alabart

Edició digital d’un capbreu del segle XIV: exercici d’etiquetatge en TEI, Silvia Arano Poggi

La geolocalització del Capbreu de Vilassar i Burriac: estat de la qüestió, Sebastià Ferran

Mapa del Capbreu

Downloads

Download data is not yet available.

Published

October 5, 2022

Series

Details about the available publication format: El Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac (PDF)

El Capbreu dels castells de Vilassar i Burriac (PDF)

ISBN-13 (15)

978-84-1365-036-4

Date of first publication (11)

2022