Masculinitats (in)habitables: Transaccions, gènere i patiment mental entre adolescents i joves

Authors

Xavier Cela Bertran

Synopsis

"El llibre que teniu a les mans s’atansa a una qüestió complexa i rellevant: l’organització social del gènere i del poder. I ho fa aproximant-se a un àmbit molt concret, el del patiment mental en l’adolescència i la primera joventut de les persones. Gràcies a la perspectiva profunda i atenta de l’anàlisi etnogràfica que ha fet l’autor, s’inverteixen els termes d’aquests dos elements: el patiment mental es representa com un moment —o una sèrie de moments— i l’adolescència i la primera joventut, com un espai. Aquests elements són estudiats per si mateixos i, alhora, també són un lloc privilegiat d’observació per establir conclusions i proposar línies de reflexió que van més enllà dels seus límits inicials." (Del pròleg de Jokin Azpiazu)

Compra el llibre en paper

***

TAULA
Pròleg, Jokin Azpiazu Carballo
1. Introducció
2. Estat de la qüestió. Masculinitats i gènere
3. Estat de la qüestió. Masculinitat(s) i patiment mental
4. Cinc coses que em defineixen com a noi
5. Relats de vida
6. Patiment subjectiu masculí: estratègies de masculinització i d’afrontament en un context d’hibridació
7. “Jo no soc home”. Estigma psiquiàtric masculí durant l’adolescència-joventut
8. Consideracions finals
Bibliografia

Downloads

Download data is not yet available.

Published

September 1, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-1365-082-1

Date of first publication (11)

2023