Pobres joves grassos: Obesitat i itineraris juvenils a Catalunya

Authors

Diversos Autors
Mabel Gracia-Arnaiz

Synopsis

Pobres joves grassos ens preguntem com i per què certes pràctiques alimentàries i corporals han esdevingut, en les darreres dècades, problemes de salut pública amb implicacions socials, culturals i polítiques. En aquest sentit, la nostra recerca és la continuació de més de deu anys de treballs sobre els trastorns de la conducta alimentària (TCA) —eating disorders—, amb un interès ara centrat en l’estudi sociocultural de l’obesitat. Mitjançant una aproximació etnogràfica en l’àmbit assistencial i a través d’internet, analitzem experiències i representacions d’estar i sentir-se gras entre la joventut catalana. El nostre objectiu principal consisteix en esbrinar si la grassor ha condicionat les seves trajectòries personals i socials i si, concretament, afavoreix formes específiques de discriminació en l’àmbit formatiu, familiar o lúdic.

Poor little fat kids: Obesity and life experiences among young people in Catalonia

In Poor little fat kids we ask how and why in recent decades certain dietary and bodily practices have become problems with social, cultural and political implications for public health. In this regard, our research is the continuation of more than ten years of studies into eating disorders, with a particular focus on the sociocultural study of obesity. By means of an ethnographic study of the field of healthcare and through the internet, we analyse the experiences and representations of being and feeling fat among young Catalans. Our principal objective is to determine if being overweight has affected their personal and social lives and, in particular, if it encourages specific forms of discrimination in educational, family or leisure settings.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

* * *

Índex

Pobres joves grassos

Primera part. Són malalts els grassos?

El problema obesitat
Obesitat i lipofòbia
Global vers local: el «cas» català en el context estatal i internacional

Segona part. Ser gras o sentir-se gras: formes de discriminació i resistència

Experiències i representacions al voltant de la grassor
Prenent mesures: la regulació del pes i volum corporal
No engreixaràs: processos de (des)valorització i formes de discriminació social
Estic malalt?
Fat is beautiful?
No, gràcies...

Conclusions
Annexos
Bibliografia

 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

July 4, 2014

Details about the available publication format: Pobres joves grassos

Pobres joves grassos

ISBN-13 (15)

978-84-695-6439-4

Date of first publication (11)

2012

Physical Dimensions

14,8cm x 21cm

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-84-695-6439-4

Date of first publication (11)

2012