Joaquim Rubió i Ors poeta: Estudi i edició crítica de Lo Gaiter del Llobregat

Authors

Albert Mestres

Synopsis

Joaquim Rubió i Ors és un poeta molt present a les històries de la literatura catalana però la seva poesia, que representa una renovació cabdal a la primera meitat del segle xıx, és totalment desconeguda fora dels cercles acadèmics i erudits, havent gaudit d’una popularitat insòlita que després li ha estat negada fins a caure en l’oblit més absolut. Aquest llibre representa el primer estudi biogràfic a fons del poeta i la primera edició completa de la seva poesia en català des de la seva mort.

Compra el llibre en paper

Cover for Joaquim Rubió i Ors poeta: Estudi i edició crítica de Lo Gaiter del Llobregat
Published
July 18, 2022
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-1365-008-1
Date of first publication (11)
2022