Joaquim Rubió i Ors poeta: Estudi i edició crítica de Lo Gaiter del Llobregat

Authors

Albert Mestres

Synopsis

Joaquim Rubió i Ors és un poeta molt present a les històries de la literatura catalana però la seva poesia, que representa una renovació cabdal a la primera meitat del segle xıx, és totalment desconeguda fora dels cercles acadèmics i erudits, havent gaudit d’una popularitat insòlita que després li ha estat negada fins a caure en l’oblit més absolut. Aquest llibre representa el primer estudi biogràfic a fons del poeta i la primera edició completa de la seva poesia en català des de la seva mort.

Compra el llibre en paper

***

Taula de continguts

Presentació
1. Vida de Joaquim Rubió i Ors
1.1 Fins a l’aparició de Lo Gaiter del Llobregat, 1818-1839
1.2 De Lo Gayter del Llobregat a les oposicions a Madrid, 1839-1847
1.3 L’estada a Valladolid, 1847-1858
1.4 Els Jocs Florals, l’edició poliglota de Lo Gaiter i els últims anys
2. Obra de Joaquim Rubió i Ors
2.1 Assaigs, estudis i edicions
2.2 Poesia, narrativa i teatre
2.3 Traduccions
2.4 Diversos
3. Lo Gaiter del Llobregat (1839-1889)
3.1 La poesia en català de Joaquim Rubió i Ors
3.2 1841: la primera edició
3.3 Roudor de Llobregat
3.4 1858: la segona edició
3.5 1888-1889: la tercera edició
4. Gènesi i evolució de l’obra
4.1 Descripció dels testimonis
4.2 Gènesi i evolució del text
5. Recepció
5.1 Recepció coetània
5.2 Valoració pòstuma de Lo Gaiter
5.3 La transmissió de la poesia catalana de Rubió i Ors
Publicacions de Joaquim Rubió i Ors
Bibliografia

Cita l'obra: Mestres, Albert (2022): Joaquim Rubió i Ors poeta: Estudi i edició crítica de Lo Gaiter del Llobregat. Patrimoni Literari, 6. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili. 260 pàgines [+]

***

Ressenyes i comentaris

Caplletra, 74, Josep Artigas i Bou
Estudis Romànics, 46, Enric Falguera
Llengua i Literatura, 34, Joan Mas i Vives

Downloads

Download data is not yet available.

Published

July 18, 2022

Categories

Details about the available publication format: Textos de l’edició crítica (PDF)

Textos de l’edició crítica (PDF)

ISBN-13 (15)

978-84-1365-008-1

Date of first publication (11)

2022

Details about the available publication format: Joaquim Rubió i Ors poeta (PDF)

Joaquim Rubió i Ors poeta (PDF)

ISBN-13 (15)

978-84-1365-006-7

Date of first publication (11)

2022